Hvorfor Fyns Frimenighed?
Man behøver ingen bestemte grunde til at komme i Fyns Frimenighed, men vi vil kort nævne nogle eksempler på, hvad der får os til at komme her.

Kom gerne forbi, og fortæl, hvad dine grunde kunne være.

Et ønske om en kirke præget af menigheden
Nogle ønsker en gudstjeneste, hvor menigheden er en væsentlig del af forløbet.

Det ønsker vi at give mulighed for. Vi håber og tror, at det giver mere engagement.

Liturgi, stil og form
Nogle ønsker en stil med megen vægtlægning på forkyndelsen af  evangeliet i prædikenen, men også en stil, som er i øjenhøjde med det moderne menneske både for børn, unge og voksne.

Samvittighedsgrunde
​Ikke alle kan leve med de kompromisser, der nogle gange er nødvendige at indgå for at kunne føle sig hjemme i en given menighed.

Derfor kan det føles nødvendigt, af samvittighedsgrunde, at komme i en frimenighed.
 
Glæde over Luthersk Misssions værdier og åndelige ståsted
Her har man fundet sig et åndeligt hjem. Og her i frimenigheden glæder man sig over nådemidlernes fulde udfoldelse i den ramme, der hedder LM.


Her kommer mine venner eller min familie. Her har jeg det godt. Her trives jeg