Hvad er en frimenighed?

Frimenigheder

En frimenighed er en selvstændig menighed lige uden for folkekirkens ramme.

Den har samme bekendelsegrundlag som folkekirken, men er ikke på nogen måde underlagt denne. 

Medlemmerne betaler selv menighedens udgifter. En frimenighed har mod betaling mulighed for at låne folkekirkens bygninger.

Fyns Frimenighed

Fyns Frimenighed er som frimenighed en del af den sammenhæng, der hedder Luthersk Mission (LM).

Hermed ønsker vi at tydeliggøre vore kerneværdier, vedgå ansvaret for aktiviterne i LM og undgå en ødelæggende isolation.

Folkekirken 
Folkekirken er den store kirke i dansk kirkeliv med ca. 80% af befolkningen som medlemmer. Folkekirken har et evangelisk luthersk bekendelsesgrundlag.