Frivillig

Fyns Frimenighed drives alene af medlemmer og gode venners frivillige gaver. Vi takker for alle bidrag.


MobilePay

Fyns Frimenighed har MobilePay nummer 48385.

Navn og personnummer skal oplyses, hvis beløbet skal godkendes hos skattevæsenet.


Bankkonto

Fyns Frimenigheds kontonummer 3596 3596251552.


Kontanter 

Kontakt kassereren.


Medlemskontingent

Medlemskontingentet er for 2019 på 100 kr. 


Økonomi